Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zdobądź kwalifikacje osiągane przez najleszych inżynierów

Start Skeleton-Based Design

 

CATIA – Skeleton-Based Design – instrukcja wykonania modelu kinematycznego bazującego na modelu szkieletowym

Autor: Paweł Wojakowski

 1. Przygotować model złożeniowy wyrobu, zorientować wszystkie części w przestrzeni roboczej (modele 3D części wykonać w module Part Design, model złożenia w module Assembly Design). Części występujące pojedynczo w złożeniu (np. korpus, pokrywy, wały) modelować według jednolitego układu współrzędnych tak, aby nie było konieczności orientowania ich w przestrzeni modelu złożeniowego:
  sbd1
 2. Przygotować model szkieletowy wyrobu, utworzyć szkielety tylko dla tych części, które wykonują ruch. Szkielet części może składać się linii, krzywych, punktów lub płaszczyzn, nie zawiera wypełnienia bryłowego ani powierzchni (model szkieletowy części wykonać w module Generative Shape Design). Przykładowy model szkieletowy koła zębatego:
  sbd2
 3. Wykonać złożenie modelu szkieletowego (w module Assembly Design):
  sbd3
 4. Utworzyć mechanizm dla modelu szkieletowego (w module DMU Kinematics):
  sbd4
 5. Utworzyć odpowiednie więzy kinematyczne pomiędzy poszczególnymi modelami szkieletowymi części. Przykładowy więz kinematyczny Gear Joint pomiędzy dwoma kołami zębatymi:
  sbd5
 6. Zasymulować działanie mechanizmu modelu szkieletowego:
  sbd6
 7. Dołączyć złożony model szkieletowy do modelu 3D wyrobu w module Assembly Design (polecenie Existing Component):
  sbd7
 8. Zaimportować mechanizm modelu szkieletowego do modelu 3D wyrobu w module DMU Kinematics (polecenie Import Sub-Mechanisms):
  sbd8
 9. Połączyć ze sobą modele 3D części z odpowiadającymi im modelami szkieletowymi (polecenie Mechanism Dressup):
  sbd9
 10. Zasymulować działanie wyrobu:
  sbd10a

sekcja STUDENTNaszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Odsłon : 583596