Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zdobądź kwalifikacje osiągane przez najleszych inżynierów


Jacek Habel
Dr inż.

Telefon (48 12) 628 32-39
E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www www
Pokój/budynek 3/9a, bud. 6B
Konsultacje tutaj
10000001

Certyfikat CATIA NC JH smallCertyfikat CATIA JH small

Działalność naukowo-badawcza

Dyscypliny naukowe: nauki techniczne, inżynieria produkcji, planowanie procesów wytwarzania, zarządzanie produkcją, informatyka stosowana

Rozprawa doktorska (2003): Metoda tworzenia baz danych charakterystyk i możliwości technologicznych systemów wytwarzania. Ukończona z wyróżnieniem, 29.05.2003, Politechnika Krakowska.

Projektowanie procesów technologicznych: klasyczne metody projektowania, komputerowo wspomagane projektowanie procesów technologicznych, systemy CAPP wariantowe i semi-generacyjne, wielowariantowe procesy technologiczne;

Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych: obliczenia organizacyjne, teoretyczne metody rozmieszczania stanowisk, projektowanie planów 2D systemów pod MS Visio, modelowanie możliwości technologicznych systemów produkcyjnych;

Zarządzanie produkcją: algorytm MRP i CRP, planowanie zapasów produkcyjnych, metody harmonogramowania produkcji;

Lean Manufacturing: mapowanie strumienia wartości, metody: JiT, Kanban, Kaizen, 5S, TPM, SMED;

Aplikacje PLM: Dassault Systemes - modelowanie 3D wyrobów złożonych w CATIA v5, zarządzanie obiegiem dokumentów w PDM Smarteam, modelowanie 3D i symulacja systemów produkcyjnych w DELMIA v5;

Projektowanie i programowanie systemów informatycznych: projektowanie systemów informatycznych z zastosowaniem diagramów strukturalnych (FHD, STD, DFD, ERD), modelowanie procesów w notacji BPMN, modelowanie systemów w notacji IDEF, programowanie obiektowe i RAD, projektowanie baz danych, narzędzia CASE, tworzenie systemów ekspertowych, algorytmy genetyczne i optymalizacja;

 

Udział w projektach badawczych:

 1. Grant Nr N503 021 31/2394: Zintegrowany system projektowania procesów i sterowania produkcją. Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Cyklis (1.10.2006 – 28.02.2009). Udział: główny wykonawca.
 2. Projekt celowy: Opracowanie i budowa uniwersalnego, zintegrowanego systemu elektronicznej obsługi obywateli i przedsiębiorców zapewniającego realizację procedur urzędowych za pomocą Internetu. Instytucja wiodąca: COMARCH S.A., kierownik projektu PK: prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar (1.05.2007 – 30.06.2008). Udział: wykonawca.
 3. Projekt WKP_1/1.4.5/2/2006/16/19/597/2006/U: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Zadanie: Infrastruktura. Koordynator: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ekspert wiodący: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Przewodniczący Panelu Ekspertów PK: dr inż. Jacek Habel (1.10.2006 – 31.05.2008).
 4. Grant Nr 5 T07A 015 25: Nowe metody projektowania i optymalizacji konstrukcji oparte na algorytmach ewolucyjnych. Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Osyczka (30.10.2003 – 29.10.2005). Udział: główny wykonawca.
 5. Grant Nr 5 T07D 028 22 (PB-1163/T07/2002/22): Metoda tworzenia baz danych charakterystyk i możliwości technologicznych systemów wytwarzania. Grant promotorski. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Samek (1.03.2002 – 28.02.2003). Udział: główny wykonawca.
 6. Grant Nr 7 T07A 007 19: Interaktywny system optymalizacji konstrukcji. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Osyczka (1.07.2000 – 30.06.2002). Udział: główny wykonawca.
 7. Grant Nr 7 T07A 013 14: Algorytmy genetyczne w optymalizacji konstrukcji. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Osyczka (1998-1999). Udział: główny wykonawca.
 8. Grant Nr 7 T07D 028 12 (PB-254/T07/97/12): Opracowanie założeń systemu projektującego procesy technologiczne obróbki w warunkach inżynierii równoczesnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kierownik: dr inż. Jan Duda (1997-1999). Udział: główny wykonawca.
 9. Grant Nr PB/657/T07/08/95-96: Zasady budowy systemu doboru i projektowania oprzyrządowania obróbkowego z wykorzystaniem metod hybrydowych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Samek (1995-1996). Udział: wykonawca.
 10. Grant Nr 3P40201606 (PB0384/P4/94/06): Modelowanie systemu ekspertowego projektowania procesów technologicznych. Kierownik: dr inż. Jan Duda (1994-1995). Udział: wykonawca.

Działalność dydaktyczna

Zakres: Podstawy programowania Visual Basic; programowanie obiektowe C++; zaawansowane programowanie w Visual Studio .NET; tworzenie baz danych pod MS Access; tworzenie sieciowych baz danych pod MS SQL Server; tworzenie systemów ekspertowych pod EXSYS Pro; procedury projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu; podstawy programowania obrabiarek NC (ręczne, GTJ-T, CATIA v5); modelowanie części i wyrobów złożonych w środowisku 3D (CATIA v5, SolidWorks); zastosowanie MS Visio do projektowania (plan 2D systemu produkcyjnego, harmonogramowanie produkcji, mapowanie strumienia wartości, diagramy DFD i ERD)

Prowadzone przedmioty:

Na kierunku Automatyka i Robotyka:

 • Bazy danych w systemach produkcyjnych (S1 AiR),
 • Modelowanie systemów obróbki i montażu (S1 AiR),
 • Zarządzanie produkcją (S1 AiR),
 • Planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi (AiR),

Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • Informatyka - języki programowania (S1 ZIP),
 • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie (S1 ZIP),
 • Systemy baz danych w technologii (S1 ZIP),
 • Reorganizacja produkcji i Lean Manufacturing (S2 ZIP)
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (S2 ZIP)

Na pozostałych kierunkach:

 • Podstawy procesów technologicznych (S1 INF),
 • Zarządzanie produkcją (S2 MiBM),

Przedmioty prowadzone w języku angielskim:

 • Manufacturing Process Planning and Organization (ERASMUS),
 • Production and Operation Management (ERASMUS),

Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych:

 • Summer School w Dani: ERASMUS CD-DIP Conceptual Design and Development of Innovative Products; Lifelong Learning Programme – Intensive Programme IP, academic year 2007/08, 2008/09, 2009/10; 3 edycje

Działalność organizacyjna

2007-2009: Pełnienie funkcji zastępcy dyrektora instytutu M6 ds. dydaktycznych
2007-2009: Praca w stałych komisjach wydziałowych (Promocji WM, Jakości kształcenia)
2009-2012: Członkostwo z wyboru w radzie wydziału

Działalność społeczna

2009: Brązowy krzyż za długoletnią służbę – prezydent RP

Współpraca międzynarodowa

 • Udział w 5 Ramowym Programie UE, projekt GEM-Europe: Global Education in Manufacturing, UE Project IST 2001-32059, A project of the 5th Framework Programme in Information Society Technologies (IST) Programme, Czas trwania: 33 miesiące 1.02.2002 – 31.10.2004. Udział: koordynator ze strony Politechniki Krakowskiej.
 • Projekt ERASMUS CD-DIP Conceptual Design and Development of Innovative Products; Lifelong Learning Programme – Intensive Programme IP (3 lata). Edycje szkoły wakacyjnej w latach akademickich 2007/08, 2008/09, 2009/10; Koordynator: prof. Peter G. Larsen, Engineering College of Aarhus IHA Dania. Udział: główny wykonawca.
 • Projekt CD-DIP Conceptual Design and Development of Innovative Products (3 lata). Finansowany z duńskiej fundacji OTICON oraz przez firmę Bang & Olufsen. Edycje wakacyjnej szkoły innowacji w latach akademickich: 2010/11, 2011/12, 2012/13; Koordynatorzy: prof. Soren Bech z Bang & Olufsen oraz dr Kim Bjerge z Engineering College of Aarhus IHA Dania. Udział: główny wykonawca.
 • Koordynator  uczelniany programu CEEPUS CII-CZ-0201-02-0809, CII-CZ-0201-02-0910, CII-CZ-0201-02-1112 : Progressive Methods In Manufacturing Technologies; Koordynator: dr inż. Robert Cep VSB Ostrava, Czechy; koordynator PK: dr inż. Jacek Habel
 • Wymiana naukowa i staże w ramach programu CEEPUS:
  • SK-108: lata 2001-2005
  • CII-SK-0030: lata 2005-2010
  • CII-CZ-0201: lata 2008-2012
 • Prowadzenie wykładów na podstawie umów bilateralnych w:
  • Uniwersytet techniczny w Żilinie, lata 2002-2010
  • Uniwersytet techniczny w Koszycach z siedzibą w Presovie, lata 2007-2011
 • Szkoła wakacyjna dla studentów z Meksyku, organizator: AGH, lata 2002-2004.

 

sekcja STUDENTNaszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Odsłon : 641653