Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zdobądź kwalifikacje osiągane przez najleszych inżynierów

Start Kursy Technologiczność konstrukcji w CAD Poziom zasadniczy

Poziom zasadniczy

Kurs zasadniczy P2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych podzielonych na moduły 3 godzinne:

Moduly P2

M1: Konstrukcje spawane – wiadomości wstępne. Wprowadzenie do technologii spawalniczej. Metody spawania. Techniki realizacji połączeń spawanych dla technologii MIG/MAG oraz łuku krytego. Technologiczne aspekty konstrukcji spawanych. Przygotowanie złącza spawanego, rodzaje ukosowania oraz obliczanie parametrów spawania i zużycia materiałów pomocniczych. Konstrukcje wielobryłowe, specyfikacja elementów ciętych. (3 godziny)

M2: Modelowanie 3D konstrukcji spawanych w CATIA V5. Modelowanie bryłowe części w module Part Design. Modelowanie złożeń w module Assembly Design. Dodawanie połączeń spawanych w module Weld Design. Tworzenie dokumentacji 2D dla połączeń spawanych w module Draft. (5 godzin)

M3: Modelowanie 3D konstrukcji spawanych w SolidWorks. Modelowanie części wieloobiektowych w SolidWorks. Tworzenie szkiców 3D. Definiowanie własnych profili i użycie bibliotek. Definiowanie członów konstrukcyjnych. Przycinanie elementów. Dodawanie elementów wzmacniających. Zaślepki końców profili. Łapy mocujące. Definiowanie spoin. Tworzenie listy elementów ciętych. Tworzenie rysunku elementów ciętych oraz dokumentacji konstrukcyjnej (złożenie i rysunki wykonawcze elementów ciętych). (4 godziny)

M4: Samodzielne tworzenie modeli konstrukcji spawanej. Dwa zadania do wykonania w CATIA V5 i SolidWorks. (3 godziny)

M5: Konstrukcje z arkusza blachy – wiadomości wstępne. Wprowadzenie do technologii wykonania elementów cienkościennych z blachy. Przegląd metod obróbki plastycznej. Technologiczne aspekty procesów obróbki plastycznej. Dane materiałowe. Budowa tłocznika. Projektowanie technologicznych procesów obróbki plastycznej w formie tłoczników wielotaktowych (3 godziny)

M6: Modelowanie 3D części cienkościennych z blachy i złożeń w CATIA V5. Modelowanie części cienkościennych w CATIA V5. Zadawanie parametrów technologicznych. Typowe operacje wycinania, dziurkowania, gięcia i zaginania. (3 godziny)

M7: Modelowanie 3D części cienkościennych z blachy i złożeń w SolidWorks. Tworzenie odgięcia bazowego. Tworzenie odgięć i zagięć. Tworzenie wycięć. Kopiowanie szykiem i wzorem wypełnienia. Tworzenie otworów wentylacyjnych. Tworzenie elementów pod złącza standardowe. Elementy przetłoczeń. Modelowanie wyrobu w kontekście złożenia. (3 godziny)

M8: Samodzielne wykonanie modeli wyrobów cienkościennych z blachy. Dwa zadania do wykonania w CATIA V5 i SolidWorks. (3 godziny).

M9: Modelowanie konstrukcji hybrydowych. Przykłady konstrukcji hybrydowych zawierających elementy cienkościenne z blachy oraz połączenia spawane. Modelowanie wyrobu w kontekście złożenia. Tworzenie elementów cienkościennych poprzez rzutowanie geometrii w złożeniu. Dodawanie połączeń spawanych.

M10: Opracowanie projektu własnego konstrukcji spawanej, cienkościennej lub hybrydowej. (3 godziny)

 

sekcja STUDENTNaszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Odsłon : 641677