Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zdobądź kwalifikacje osiągane przez najleszych inżynierów

Start Kursy Rysunek techniczny O kursie

Rysunek techniczny maszynowy w systemie CATIA oraz SolidWorks

Kierownik: Dr inż. Michał Karpiuk

Prowadząca: mgr inż. Dorota Warżołek

kurs2

Edycja VI - czwartki 18:00 (0 wolnych miejsc /12)

 • 30.03.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 06.04.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 13.04.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 20.04.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 27.04.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 04.05.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 11.05.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 18.05.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 25.05.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)
 • 01.06.2017 - czwartek - 18:00-20:15 (3x45minut)

Dodatkowe informacje, zapisy:

dr inż. Michał Karpiuk
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sprawdź swoją wiedzę

 1. Test 1
 2. Test 2

Cel szkolenia

Rysunek techniczny jest systemem symboli, znaków, zasad oraz definicji służących do jednoznacznego zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Prawidłowe rozmieszczanie poszczególnych widoków na arkuszu, wymiarowanie, stosowanie umownych znaków, skrótów literowo-cyfrowych oraz linii to podstawowe umiejętności każdego inżyniera.
Celem szkolenia jest zdobycie lub uzupełnienie przez uczestników praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia rysunków technicznych oraz interpretacji i rozumienia używanego w nich języka. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzbogacić i utrwalić wiedzę z zakresu rysunku technicznego maszynowego jak również osób, które chcą nauczyć się generowania dokumentacji 2D w systemach 3D CAD.
Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych (22,5 godz. zegarowych). Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie (certyfikat) o ukończeniu kursu wydawany przez Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

 

kurs rt -1

Zamierzone efekty kształcenia:

Kursant po przebyciu ww. szkolenia:

 • potrafi posługiwać się terminologią z dziedziny zapisu konstrukcji,
 • zna zasady tworzenia rysunku technicznego maszynowego,
 • potrafi wygenerować dokumentację wykonawczą typowych części maszyn w systemie 3D CAD,
 • zna zasady funkcjonowania systemów CAD i tworzenia dokumentacji technicznej 2D oraz 3D.

kurs rt -2

Zakres merytoryczny kursu:

Podstawy rysunku technicznego. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego:

 • linie rysunkowe – rodzaje linii rysunkowych i przykłady ich zastosowania,  linie wskazujące i odniesienia;
 • formaty arkuszy rysunkowych – wymiary i układ arkuszy rysunkowych stosowanych w dokumentacji technicznej;
 • obramowanie rysunku i tabliczki rysunkowe;
 • podziałki rysunkowe;
 • napisy i tablice na rysunkach.

Podstawowe rodzaje rysunków technicznych maszynowych. Rzutowanie metodą pierwszego kąta, rzutowanie metodą trzeciego kąta, rzutowanie identyfikowane strzałkami. Wprowadzenie do modułu generowania rysunku 2D. Wybór formatu i układu arkusza rysunkowego,  tworzenie obramowania i tabliczek rysunkowych. Ćwiczenia z rzutowania prostokątnego.

Widoki i przekroje. Rzuty prostokątne na rysunkach technicznych maszynowych w świetle norm PN-ISO:

 • widoki (całkowite, cząstkowe części przedmiotu, cząstkowe przedmiotów symetrycznych, cząstkowe w zwiększonej podziałce, obrócone o określoną wartość kątową, rozwinięte, przerywane, inne);
 • przekroje (całkowite, cząstkowe części przedmiotu, cząstkowe przedmiotów symetrycznych, cząstkowe w zwiększonej podziałce, obrócone o określoną wartość kątową, rozwinięte, miejscowe, otrzymywane jedną płaszczyzną przekroju, dwiema płaszczyznami równoległymi, dwiema płaszczyznami przecinającymi się, półwidoki -półprzekroje, inne)
 • kłady (obrócone na widoku, przesunięte względem widoku).

Uproszczenia rysunkowe elementów geometrycznych:

 • uproszczone przedstawianie niewielkich pochyleń;
 • uproszczone przedstawianie linii przenikania;
 • uproszczone przedstawianie powtarzających się elementów przedmiotu;
 • uproszczone przedstawianie powierzchni płaskich na powierzchniach cylindrycznych lub stożkowych;

Tworzenie rzutów (widoków, przekrojów, kładów) oraz uproszczeń rysunkowych dla wydanych modeli 3D przedmiotów obrotowych i nieobrotowych w systemach CAD.

Wymiarowanie. Ogólne zasady wymiarowania. Elementy wymiaru rysunkowego (linie wymiarowe, znaki ograniczenia linii wymiarowych, pomocnicze linie wymiarowe, liczby wymiarowe, znaki wymiarowe).
Ogólne wytyczne związane z rozmieszczeniem linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych na rysunkach technicznych maszynowych.
Wymiarowanie elementów geometrycznych:

 • wymiarowanie graniastosłupów o podstawach foremnych;
 • wymiarowanie powierzchni walcowych i kulistych;
 • wymiarowanie przedmiotów symetrycznych;
 • wymiarowanie średnic, promieni łuków okręgów i długości łuków;
 • wymiarowanie od krawędzi teoretycznych;
 • wymiarowanie powierzchni pochylonych i stożków;
 • wymiarowanie gwintów;
 • uproszczone wymiarowanie szeregu powtarzających się elementów symetrycznych i niesymetrycznych;
 • wymiarowanie ścięć, nawierceń stożkowych i zaokrągleń;
 • wymiarowanie za pomocą współrzędnych
 • wymiarowanie prętów i rur giętych;
 • wymiarowanie elementów blaszanych;
 • wymiarowanie kształtowników w konstrukcjach stalowych

Sposoby rozmieszczania wymiarów:

 • rozmieszczanie wymiarów w układzie szeregowym;
 • rozmieszczanie wymiarów w układzie równoległym;
 • rozmieszczanie wymiarów w układzie mieszanym.

Wymiarowanie w układzie szeregowym, równoległym i mieszanym przedmiotów obrotowych i nieobrotowych (modele 3D) w systemach CAD.

Tolerancje wymiarów liniowych. Tolerancje geometryczne. Oznaczanie chropowatości powierzchni, stanu powierzchni po obróbce cieplnej i nałożeniu powłok.

Tolerowanie wymiarów liniowych - tolerowanie normalne i swobodne.

Oznaczanie tolerancji geometrycznych na rysunkach:

 • symbole graficzne do oznaczania tolerancji geometrycznej;
 • zapis tolerancji geometrycznej na rysunkach;
 • przykłady oznaczeń tolerancji geometrycznej na rysunkach;

Oznaczenie chropowatości powierzchni:

 • symbole graficzne do oznaczania chropowatości powierzchni;
 • umieszczanie oznaczeń chropowatości powierzchni na rysunkach;
 • przykłady oznaczeń chropowatości powierzchni na rysunkach;

Oznaczanie stanu powierzchni po obróbce cieplnej i nałożeniu powłok.

Nanoszenie tolerancji wymiarów liniowych, tolerancji geometrycznych oraz oznaczeń chropowatości powierzchni na rysunki części maszyn (modele 3D) sporządzonych w systemach CAD.

Uproszczone przedstawianie typowych części maszyn. Rysunek złożeniowy.

Uproszczenia rysunkowe na przykładzie wałka wielowypustowego, piasty z wielowypustem, kół zębatych walcowych o zębach prostych i skośnych. Sporządzenie rysunków wykonawczych wałka wielowypustowego, piasty z wielowypustem, koła zębatego walcowego (modele 3D) w systemach CAD.

Informacje dodatkowe:

Liczba uczestników: 12 osób

 • Planowany koszt uczestnictwa:
  • Studenci Politechniki Krakowskiej – 600zł brutto
  • Studenci innych uczelni wyższych – 700zł brutto
  • Pozostali – 900zł brutto
 • Łączny wymiar godzin: 30x45minut w jednostkach 3 godzinnych.
 • Forma zakończenia kursu: Ocena samodzielnie sporządzonego rysunku wykonawczego typowej części maszyny.
 • Miejsce zajęć: zajęcia odbywają się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37 w budynku 6B, sali 3.8 (82)

 

Dorota Warżołek

Rysunek techniczny

 

 

 

 

sekcja STUDENTNaszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Odsłon : 641663