Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zdobądź kwalifikacje osiągane przez najleszych inżynierów

IOSolid

Zostały podjęte prace nad opracowaniem aplikacji zintegrowanej z systemem 3D CAD, której zadaniem będzie odtwarzanie geometrii części na podstawie danych pozyskanych z pomiarów współrzędnościowych. W związku z tym zapraszam studentów, którzy chcieliby pisać prace dyplomowe z tego zakresu.

Michał Karpiuk

Projekt IOSolid

Wybrano program SolidWorks® z uwagi na coraz większą popularność w małych i średnich firmach a opracowane rozwiązanie nazwano roboczo IOSolid. Koncepcja programu narodziła się z konieczności uzyskania w jak najkrótszym czasie bryłowego modelu parametrycznego 3D CAD z pominięciem czasochłonnego przeprowadzania procesu skanowania i obróbki chmury punktów.

Sposób działania

Generowanie modelu bryłowego CAD z wykorzystaniem dodatku IOSolid sprowadza się:

  • do wczytania danych pomiarowych wykonanych np. na ramieniu pomiarowym,
  • zdefiniowanie operacji tworzących model w kolejności w jakiej będzie budowany w SolidWorks a następnie
  • wywołania procedury tworzącej model 3D w SolidWorks.

iosolid

W wersji v.0.1 dodatek IOSolid umożliwia tworzenie podstawowych operacji tj. wyciągnięcie dodanie/bazy, dodanie/baza przez obrót, wyciągnięcie wycięcia oraz geometrii odniesienia typu płaszczyzna, oś, punkt.

 

Rysunek techniczny

sekcja STUDENTNaszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
Odsłon : 641750